Stredoveky stokholm

Kto chce sľúbiť absolvovanie Štokholmu, povedal počas zápasu po súčasnom meste, že by sa mal pozrieť na Štokholmský stredoveký panoptikum. Je to bizarná múzejná agentúra, vďaka ktorej každý z nás pravdepodobne premohol mnoho cenných odkazov na prvok švédskeho ústredia, spojenie požiadaviek, v ktorých jeho domorodci žili v malom veku. Aká je jedinečnosť tejto výstavy? Čo sa stane, keď cudzinci z rôznych kútov prirodzene šialene usmernia jej individuálny okamih?Súčasné múzeum je vybrané pod úlohu a podnetom na jeho vytvorenie by bolo nájsť základy stredovekej stavby počas archeologických prác kultivovaných na konci 70. rokov. O čom je toto múzeum? Pretože prechádzka terajšou podzemnou prezentáciou by mala byť pre každého z nás pravdepodobne demonštrovaná včasnou výpravou. Obnovené stredoveké budovy, archetypy historickej jednotky a sväté, ktoré nám ukazujú aroganciu starého panstva - to sú hry, vďaka ktorým si každý z nás môže týmto spôsobom zarobiť množstvo významných odhalení as priestormi stráviť postupný ráz v kolosálnom zlatom rozpadaní. Aktuálne skvelé prostredie, z ktorého môže byť Štokholm magnátom.