Standard nebezpecnej oblasti

Riziko výbuchu v pracovnom byte alebo v nových viditeľných miestnostiach nie je možné podceňovať. Stavebné právo vyžaduje na takýchto miestach množstvo ochrany proti výbuchu a nebyť schopný s tým žiť, pravdepodobne je príčinou vážnej tragédie. Miesta so špecifickým vystavením možnosti výbuchu zahŕňajú rôzne sklady a výrobné haly. Potrebujete všetko, čo potrebujete, aby ste sa dostali k nešťastiu: užitočné sú horľavé plyny uchovávané z tlakových fliaš s veľkými kapacitami, zdroje ohňa, často nedostatočné vetranie. To všetko prispieva k možnosti výbuchu.

Na miestach opísaných vyššie by sa mali prijať ďalšie bezpečnostné opatrenia. Obzvlášť dôležité sú pravidelné preskúmania organizácie a pravidelné odstraňovanie škvŕn. Ak sa kefy v elektromotore opotrebujú ako dôkaz, stretnú sa so silnými iskrami, niekoľkokrát dôležitejšie ako pri dobrej práci. Bezpečnosť proti výbuchu zahŕňa aj podrobnú kontrolu všetkých fliaš a nádob obsahujúcich horľavé plyny a látky. Presakujúci valec s výbušným plynom by mohol ľahko zaplniť miesto tým, že by mohol explodovať. Hoci sa plyny najčastejšie musia zmiešať so vzduchom v čistej koncentrácii, aby sa dosiahol výbuch, túto skutočnosť stále nepodceňujú.

Ďalšou osobnou bezpečnosťou je uvedenie špeciálnych svietidiel, ako aj vypínačov svetla. Každé osvetlenie osvetlenia spôsobí skok blesku v kontakte na konci zvýšenej aktuálnej spotreby lampy na začiatku svojej práce. Je to tak v dôsledku žiaroviek, ako aj žiariviek. Takáto iskra je pre mňa dosť veľa na to, aby som v prítomnosti horľavých plynov inicioval výbuch. Používanie špeciálnych svietidiel a výhybiek odolných voči výbuchu toto riziko výrazne znižuje, najdôležitejšou otázkou však zostáva otázka bezpečného skladovania alkoholu, horľavých a výbušných látok.