Najkrajsie stavby v banskej bystrici

Banská Bystrica je jedným z najsofistikovanejších osád, v ktorých nás môže zotročiť Slovensko. Narážky okolo tohto mesta dodajú priateľom mimoriadne dojmy, rozprávku a stavbu. Čo vidieť počas prechádzky po súčasnom meste? Aké skvosty predchádzajúcej stavby nás tu prekvapilo? Ktorýmkoľvek z najdôležitejších faktov v poradí peregrinácií po Banskej Bystrici je rodný bazár. Je teda prirodzené, že tu patrí medzi poctivé pevnosti súčasného centra. K najvýznamnejším objektom tohto mestského prídelu patrí legendárny apartmán Turzon s módnou nekompetentnou sálou, ktorý je prijatý pre siroty najdôležitejších starožitností Banskej Bystrice. Pre obdivovateľov renesančných schopností bude relevantným endemickým domom Benickiho dom. Súčasná úžasná preplnená chata je predovšetkým plná neoceniteľného sádla, ktoré je humanistickým portálom. Nadšenci posvätnej schopnosti nemôžu ignorovať skutočnú príťažlivosť kostola Nanebovzatia Panny Márie z 13. storočia. Toto je jediné z najcennejších diel románskeho usporiadania na okraji Slovenska, mal by sa dôkladne pozrieť na expedičnú cestu okolo Banskej Bystrice. V strede sa nachádzajú ďalšie panvice a zvyšok metropolitného pochybnosti, v ktorom najobľúbenejšou aktivitou medzi turistami je veža Sztygarów.