Izolacne priehradky odolne voci vybuchu

Ochrana proti explózii je poistením proti explózii, ktorá je jednou z najdôležitejších expozícií v oblastiach ohrozených touto explóziou. V mieste správneho zabránenia vznietenia alebo požiaru by mal byť proti výbuchu pripravený dobrý bezpečnostný systém. Tieto riešenia sa budú používať predovšetkým vo všetkých oblastiach, ktoré sú v škole vystavené požiaru.

flexa new

Zároveň budú diskutované organizmy užitočné všade tam, kde sa v priemysle nachádza výbušný prach. Na tele bezpečnosti proti explózii je najdôležitejším faktorom potlačenie výbuchu. Tento proces pozostáva predovšetkým z ľudí, ktorí poznajú prvú fázu explózie. Potom použite opatrenie, ktoré zníži explóziu v špeciálnom zariadení. Výsledkom je, že explózia sa nerozšíri a je súčasne potlačená po zapálení. To všetko znamená, že oheň sa nepohybuje. Diskutovaná možnosť je jednou z najbežnejších metód ochrany pred explóziou a po jej dosiahnutí bude chrániť pred jej následkami. Znižuje konce výbuchu. Tento krok zahŕňa detaily ako hasiace valce, snímače tlaku, optické snímače, snímače prachu a ovládacie panely. Ďalšou časťou je vyloženie explózie. Tento proces spočíva predovšetkým v odbúraní účinkov výbuchu mimo chráneného zariadenia. Vďaka tomu sa tlak v prístroji vráti na dobrú úroveň. Medzi dekompresné systémy patria dekompresné panely, klapky so samozatváracou jednotkou a bezplameňové odľahčovacie systémy. Poslednou fázou systému ochrany pred spustením je odpojenie výbuchu. Je tu tento systém izolácie výbuchu. Jej motívom je predovšetkým uzavretie potrubí alebo kanálov. Prečo? Predovšetkým preto, že tieto dve predchádzajúce metódy eliminujú len účinky ohňa. Niektoré reziduálne účinky explózie sa však môžu dostať cez potrubia a kanály, čo môže zahŕňať sekundárne explózie, čo je tiež viac problematické pri ziskoch. Uzatvárací systém je teda v pláne zabrániť už spomínaným sekundárnym explóziám. Sú to napríklad valce s kaliacim prvkom, uzatváracími ventilmi, uzatváracími šoupátkami, vypínacími systémami s explóziou a vhodnými sú tiež dôležité klapky.