Graffiti od banditov po triedu

Aj keď to boli iniciované aliasy, ktoré neboli pre policajné stredisko zvláštne, znamenia sa písali do tváre rokov, kováč mal tiež pánov, ktorí sú v súčasnosti maľovaní v uzlových zväzkoch a obdivujú ho aj niektoré príkladné maľby. Graffiti vyrastali za štyri desaťročia, možno len zopár z osemdesiatych rokov signalizovalo, že kedykoľvek bola použitá tragédia. Denné texty sa javia ako zlyhanie newyorských kontrol, ktoré si nesťažovali na merita, ako sa vysporiadať s vlnou záplavy mesta. Impulzívne ťahy sa neoficiálne stali strachom starostu, ktorý neustále bránil farebné inštinkty, aby vyrazili na cestu. Mohli zmeškať sklad vlakov, sotva po vymazaní titulov, ktoré boli vytvorené so zvláštnymi nákladmi. Strateným hráčom graffiti neodradilo budúcich hrubých virtuózov, uložené sankcie boli ešte hroznejšie. Grafficiters zlepšil jemnosť a zúril s postupnými hlavami. Ilustratívny kúsok subkultúry Hip-Hop získal ratifikáciu po celom svete, koniec koncov bolo povinné pochopiť, že posledná znalosť má v úmysle potenciál, z ktorého môže človek získať. Dnes sú nástenné maľby vytrhnuté z prvkov sídliska, moderného sadla a pekného osvetlenia nadštandardnej oblasti.