Fiskalna pokladnica

VaricoBoosterVaricoBooster - Cítite µahkos» nohy a bojujte proti kàèovým ¾ilám!

Každý podnikateľ, ktorý používa priamu registračnú pokladňu v spoločnosti, každodenne riadi bohaté problémy, ktoré tieto zariadenia môžu generovať. Rovnako ako všetky počítačové zariadenia, registračné pokladne nie sú bez profesionálov a niekedy sa pokazia. Nie vlastník firmy vie, že vždy, keď je záznam vyhotovený pomocou pokladnice, mal by obsahovať nové zariadenie - samozrejme v prípade ideálneho zlyhania.

Neexistencia záložnej pokladnice pri ďalšom predaji tovaru alebo služieb môže viesť k uloženiu sankcií daňovým úradom, pretože to zabráni porušeniu záznamov o predaji, keď dôjde k poruche hlavného zariadenia. Dokumenty uložené v pokladnici by mali obsahovať servisnú knižku fiškálnej pokladnice. V tomto materiáli sa zadávajú nielen všetky opravy zariadenia, ale aj údaje o fiškácii pokladnice alebo o zmene jej myšlienok. V servisnej pozícii musí byť záznam jedinečným číslom, ktoré daňovému úradu pridelil pokladník, názov spoločnosti a adresa priestorov, kde sa suma používa. Všetky tieto informácie sú platné pri úspechu kontroly z daňového úradu. Akékoľvek obrátenie v registri pokladnice ide aj na opravu špecializovaného servisu, s ktorým by mali mať všetci podnikatelia, ktorí používajú registračné pokladne, podpísanú zmluvu. A čo viac - mali by ste informovať daňový úrad o každej zmene servisného technika pokladníka. Predaj v registračných pokladniach by sa mal vykonávať v nepretržitom poradí, pretože ak je pamäť pokladnice plná, je potrebné si vymeniť názor na nový a pamätať na čítanie pamäte. Čítanie pamäte pokladnice je pravdepodobné, že bude žiť - aj ako jej oprava, a to len a len oprávnenou osobou. Okrem toho sa táto práca vykonáva v prítomnosti zamestnanca daňového úradu. Od čítania fiškálnej pokladnice sa pripraví príslušný protokol, z ktorého jedna kópia smeruje na daňový úrad a nová na podnikateľa. Tento protokol musí uchovávať spolu s rôznymi dokumentmi týkajúcimi sa daňovej pokladnice - jeho chyba môže vytvoriť pokutu zo strany úradu.